Home

Welkom bij SnijCo Advies: jouw betrokken businesspartner

De kracht van je bedrijf schuilt in het op een goede manier kunnen anticiperen op veranderingen. De buitenwereld is voortdurend in beweging en ook tussen je bedrijfsmuren staat het nooit stil. Daarom wil je als het nodig is kunnen vertrouwen op gedegen en toekomstgericht financieel advies. Dit helpt je met twee voeten stevig in de markt te staan, maar ook mee te veren als de windkracht – verwacht of onverwachts – eens toeneemt.

Bijvoorbeeld bedrijfsopvolging, management-buy-out, buy-in, fusie of overname. Deze zaken zetten een proces in werking waarbij diverse stakeholders betrokken zijn en verschillende belangen spelen. Soms komen gemengde gevoelens op en meerdere mensen moeten gehoord worden. Daarbij hoort een juiste analyse van de (financiële) situatie, gevolgd door gegronde suggesties voor oplossingen. Elk project, klein of groot, steunt op professionele procesbewaking om succesvol te worden. Als jouw businesspartner maak ik mij hierbij sterk voor een evenwichtige belangenbehartiging van álle betrokkenen. Zo worden spanningsvelden opgelost, blijven relaties goed en kunnen mensen voortvarend met elkaar verder.

Persoonlijk

Deskundig

Analyserend

Oplossingsgericht

De procesbewaker binnen jouw bedrijf

SnijCo Advies staat voor kennis en kunde, opgebouwd in 30 jaar tijd in binnen- en buitenland. Van het aan- en verkopen van bedrijven en het starten van samenwerkingsverbanden tot het beoordelen van processen en systemen, het vertegenwoordigen van buitenlandse producten en het vervullen van toezichthoudende functies. Ik heb dus een ruime ervaring, maar de gedrevenheid om me als ondernemer te verplaatsen in andere ondernemers en me in te zetten voor hun bedrijfssucces is minstens even groot.

Wil jij jouw bedrijf goed kunnen (bij)sturen? En daarbij processen bewaken en relaties veiligstellen? Wil je de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen treden? Dan ben ik graag de businesspartner die jou hierin volledig ondersteunt. Samen scheppen we overzicht en krijgen we het (financiële) totaalplaatje helder, waarna ik problemen en knelpunten analyseer en jou verschillende oplossingsmogelijkheden aanreik.

Klein zuchtje wind? Schakel dan mijn hulp in om je business (alvast) steviger te verankeren en koers te bepalen. Al middenin een zware storm? Ook in dit geval kan ik je helpen door met een sterke helicopterview de route uit te stippelen die het best past bij jouw bedrijf. Voor doelgericht advies is het namelijk nooit te laat, ook niet als het vijf voor twaalf is.